اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

اطلاعیه معینیت گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ

کابل باختر/8/عقرب
به اطلاع آن عده مالکان ویا مسوولان هوتل ها ، مهمانخانه ها ، رستورانت ها و شرکت های سیاحتی که درشهر کابل وولایت های کشور بدون مجوزقانونی فعالیت دارند ویا به خاطر تمدید جواز تا اکنون به معینیت گرځندوی حاضر نگردیده اند رسانیده میشودکه درمدت یک هفته به منظور طی مراحل جواز خویش به ریاست تصدی افغانتور ویا نمایندگی آن درولایات مراجعه نمایند درغیرآن تاسیسات آن ها توسط هیئت موظف مسدود و آنگاه حق شکایت ندارند. ختم/ نالان

مشاهده در منبع اصلی