اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 جوزا , 1397

گروه طالبان از ‘وخامت وضع سلامتی’ گروگان آمریکایی خود خبر داد

مشاهده در منبع اصلی