اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

گروه طالبان از ‘وخامت وضع سلامتی’ گروگان آمریکایی خود خبر داد

مشاهده در منبع اصلی