اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 حمل , 1397

مواد مخدر، منبع اصلی درآمد طالبان است

روزنامه نیویارک تایمز دلیل افزایش سود طالبان از تولید هرویین را ساده بودن فابریکه تولید هیرویین می داند که وسایل آن می تواند در درون…

(Visited 3 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی