اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

مساعدت 7.5 ملیون دالری چین به آسیب دیدگان افغانستان

  چین به ارزش 7.5 ملیون دالر امریکایی، 4242 متریک تن برنج به آسیب دیده های افغانستان کمک نمود.

مشاهده در منبع اصلی