اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

بزرگترین پارک صنعتی در کابل به بهره برداری سپرده میشود

کابل/باختر/8 عقرب
بزرگترین پارک صنعتی با سرمایه گذاری تجار داخلی که در ولسوالی ده سبز کابل ساخته شده است تا یک ماه دیگر به بهره برداری سپرده میشود .
محسن امیری یکی از سرمایه گذاران پارک صنعتی به خبرنگار آژانس باختر گفت پارک متذکره متشکل از چهار سهم دار است که همه این سرمایه گذاران در بخش های صنعتی مصروف کار اند که تا اکنون ده ها نمره زمین برای ساخت کارخانه ها به سرمایه گذاران توضیح شده است .
وی بیان داشت ، 120 میگاوات برق در این پروژه در نظر گرفته شده است که تا سال آینده 3.9 میلیارد دالر در پارک متذکره سرمایه گذاری میشود و شرکت های خارجی نیز سرمایه گذاری میکنند .
با در نظر داشت حفظ محیط زیست دراین پارک زیربنا های آن مانند کانالیزاسیون ، ساحات سبز و جاده ها با تمام معیار ها در نظر گرفته شده است که بهترین پارک در سطح افغانستان خواهد بود .
وی در اخیر اظهار داشت توضیح زمین نخست به کسانی است که در مناطق رهایشی کارخانه ساخته اند و بعد به کسانی توضیح میشود که کارخانه های شان را از ایران و پاکستان انتقال داده اند .
هم زمان با استقبال از بهره برداری پارک صنعتی ، علاقه مندی سرمایه گذاران برای خرید زمین در این پارک بیشتر شده است . نازیلا عزیزی

مشاهده در منبع اصلی