اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

پروژه انکشافی در بغلان تطبیق میشود

پلخمری 8 عقرب
یکصدو هشتاد و دو پروژه انکشافی و زیر بنایی  در ولایت بغلان در حال تطبیق است .
انجینیر محمد عیان صافی آمرتنظیم  و نظارت  فعالیت های انکشافی ریاست اقتصاد بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت که مصارف این پروژه ها به هزینه شش ملیون وششصد و سی وهشت هزار و دو صد و هفتاد وهشت دالر امریکایی  عملی میشو د که از بودجه انکشافی و دونر های خارجی   پرداخت میگردد.
وی اضافه کرد، پروژه های متذکره شامل قیر ریزی و جغل  اندازی سرک ها،اعمارپل ها و پیاده روها ،حفر چاه های عمیق آب آشامیدنی ، اعمارسر بند ها و دیوار های محافظتی ، اعمار مکاتب و مساجد ، کانال های آبیاری  میباشد
که در پانزده واحد اداری ولایت بغلان  تطبیق میشود.
صافی  خاطر نشان کرد که کار یکصد و بیست پروژه تکمیل شده است و به زودی  به بهره برداری سپرده  میشود  و کار متباقی پروژه ها در حدود شصت فیصد پیش رفته  تا سال آینده تکمیل و به بهره برداری  سپرده خواهد شد .قایم

مشاهده در منبع اصلی