اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

"سيمهاى خاردار پاکستان روزى در بازار آهنهاى کهنه فروخته خواهد شد"

By محمد هارون on 30 October 2017

شهرخوست (پژواک، ٨ عقرب ٩٦): اقوام مستقر در هردوطرف خط ديورند در خوست مى گويند که نصب سيم خاردار بر خط ديورند، پشتون هاى هردو طرف را از هم جدا کرده نمى تواند.

این اظهارات آنها در حالى صورت مى گيرد که پاکستان از يک سال گذشته بدينسو، سلسلۀ نصب سيم خاردار بر خط ديورند را آغاز کرده است.

حاجى جمال… read more

مشاهده در منبع اصلی