اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 19 سنبله , 1397

انفجار در مقابل مسجد جامع شهر پلخمرى!

مشاهده در منبع اصلی