اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

انفجار در مقابل مسجد جامع شهر پلخمرى!

مشاهده در منبع اصلی