اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

انفجار در مقابل مسجد جامع شهر پلخمرى!

مشاهده در منبع اصلی