اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

استاد آمریکایی در اسارت طالبان به شدت بیمار است

مشاهده در منبع اصلی