اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

استاد آمریکایی در اسارت طالبان به شدت بیمار است

مشاهده در منبع اصلی