اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 19 سنبله , 1397

استاد آمریکایی در اسارت طالبان به شدت بیمار است

مشاهده در منبع اصلی