اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

استاد آمریکایی در اسارت طالبان به شدت بیمار است

مشاهده در منبع اصلی