اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

پنجاه و چهار تن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند

کابل 8 عقرب باختر
پولیس مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر و نهادهای امنیتی در برج میزان سال روان  ۵۴ تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر از مرکز و ولایت های کشور بازداشت کرد.
به اساس معلومات سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به آژانس باختر، در میان بازداشت شدگان ۵ زن و یک شهروند ایرانی شامل است
گفتهء منبع، این افراد از ولایت های کابل، پنجشیر، لوگر، زابل، تخار، سرپل، پروان، پکتیکا، پکتیا، ننگرهار، کندز، کنر، کاپیسا و هرات دستگیر شده اند و بطور مجموعی از نزد آنها (۶۱،۱۸۲) کیلوگرام هیرویین (۵۴،۴۱) کیلوگرام مورفین (۱۰۰۹،۹) کیلوگرام تریاک (۲۳۴۴،۱۲) کیلوگرام چرس (۱۳۱۶) کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد (۱۶۹۵) لیتر مواد کیمیاوی مایع و (۱۹۶،۵) لیترمشروبات الکولی بدست آمده است.
تمام این قضایا به ریاست عمومی څارنوالی  اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات مواد مخدر فرستاده شده است.
به گفتهء وی در این مدت ریاست علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر ۸۲ قضیه را به محاکم ذیصلاح سپرده نموده که از آن جمله ۴۳قضیه را به محکمه ابتدائیه، ۲۴ قضیه را به محکمه استیناف و ۱۵ قضیه را به دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان ارسال نموده است. نثار " ایثار"

مشاهده در منبع اصلی