اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

در دانشگاه پولیتخنیک کابل سنگ های قیمتی وزارت معادن به نمایش گذاشته شد

مشاهده در منبع اصلی