اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 سنبله , 1397

در دانشگاه پولیتخنیک کابل سنگ های قیمتی وزارت معادن به نمایش گذاشته شد

مشاهده در منبع اصلی