اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

در دانشگاه پولیتخنیک کابل سنگ های قیمتی وزارت معادن به نمایش گذاشته شد

مشاهده در منبع اصلی