اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

در دانشگاه پولیتخنیک کابل سنگ های قیمتی وزارت معادن به نمایش گذاشته شد

مشاهده در منبع اصلی