اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 جوزا , 1397

انتخابات های پیش رو با روش کاغذی خواهد بود

به علت مشکلات مالی و تدارکاتی آماده سازی فهرست رای دهندگان در انتخابات پیش رو با فناوری برقی ممکن نیست.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات می گوید که هرچند بکارگیری از شیوه کاغذی میزان تقلب های انتخاباتی را افزایش خواهد داد اما این تنها گزینه برای برگزاری انتخابات در زمان معین آن است و ناگزیر هستیم انتخابات را با روش کاغذی برگزار کنیم.

مسوولان کمیسیون انتخابات می گویند که تعهدات روشن برای پرداخت هزینه انتخابات های پیش رو از سوی حکومت و نهادهای کمک کننده وجود ندارد و اینکار کمیسیون را وادار خواهد ساخت تا انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی را با روش قبلی که تفاوتی با انتخابات های گذشته نخواهد داشت برگزار کند.

چالش های فنی، تامین نشدن منابع مالی انتخابات، مساله ناامنی 32 ولسوالی که سبب شد از بررسی های کمیسیون انتخابات باز بماند و چالش برگزاری انتخابات کاغذی تنها یکسوی مشکلات انتخابات پیش رو است و بی سرنوشتی ریاست دبیرخانه کمیسیون انتخابات در پی برکناری وریماچ توسط رییس جمهور موضوعی است که سبب دو دستگی میان اعضای کمیسیون انتخابات شده که این مساله به تنهایی نیز می تواند در سرنوشت انتخابات پیش رو تاثیرگذار باشد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی