اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

واکنش ارگ به گزارش خویش خوری معارف

هرچه زودتر 9 هزار بست معلمی به رقابت گذاشته شود.

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور در جلسه شورای عالی قوای بشری در واکنش به گزارش میک مبنی بر فساد نظام معارف و عدم استخدام آموزگاران شایسته گفته است که چارچوب حقوقی وزارت معارف باید مشخص گردد و در جاییکه قانون پاسخگو نیست، تعدیلات آورده شود.

رییس جمهور به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی هدایت داد که روسای معارف ولایات را که قبلاً امتحانات شان گرفته شده را معرفی کرده و 9 هزار بست خالی معلمان را به رقابت بگذارند.

وی گزارش کمیته نظارت و ارزیابی یا میک را یک فرصت خوانده و اظهار کرد که اقدام همه جانبه و سراسری درباره وضعیت معارف باید روی دست گرفته شود و راه حل های مناسب جستجو گردد.

گفتنی است که بتازگی کمیته نظارت و ارزیابی در رابطه با معارف گزارشی را به نشر رساند که نشان داد فساد گسترده ای در این نظام وجود دارد مانع استخدام آموزگاران براساس شایسته‌سالاری شده‌ است.

در گزارش آمده‌ بود که این نهاد، 36 مورد مختلف فساد اداری را در نظام معارف کشور ارزیابی کرده است و فساد مانع استخدام 75 درصد فارغ شدگان دارالمعلمین ‌های کشور شده و جذب آموزگاران بیش‌تر براساس خویش‌خوری، فشارهای بیرونی و پرداخت رشوه صورت گرفته‌ است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی