اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

وزارت معارف پلان جدی برای مباره با فساد بگیرد

راهکارهای منطقی برای پاسخ به گزارش های انتقادی داشته باشید.

داکتر عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز دوشنبه 8 عقرب 96 در نشست شورای وزیران درخصوص نشر گزارش های انتقادی از کارکرد نهادهای حکومت گفت: مسوولان باید کمی و کاستی‌ها در ادارات‌شان را بپذیرند و زمانیکه راپورهای انتقادی به نشر می‌رسد با "چه کاری در مورد بهبود آن می توان کرد" به آن نگریسته شود.

رییس اجرایی از وزارت معارف خواست تا نشر گزارش‌های موجود در زمینه فساد گسترده در این نهادها را پذیرفته و اقدامات جدی را برای مبارزه با فساد روی دست بگیرد.

گفتنی است که بتازگی کمیته نظارت و ارزیابی از فساد اداری گزارشی را از فساد گسترده در وزارت معارف به نشر رساند که درآن روشن شده بود فساد مانع استخدام 75 درصد فارغ شدگان دارالمعلمین ‌های کشور شده است و جذب آموزگاران بیشتر براساس خویش‌خوری، فشارهای بیرونی و پرداخت رشوه صورت گرفته‌ است.

همچنین عبدالله در این نشست از سفر خاص وزیر خارجه آمریکا به افغانستان در طی فصل زمستان خبر داده است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی