اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 سنبله , 1397

عبدالله عبدالله خواستار تحریم بین المللی گروه طالبان از سازمان ملل متحد شد

مشاهده در منبع اصلی