اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 جوزا , 1397

عبدالله عبدالله خواستار تحریم بین المللی گروه طالبان از سازمان ملل متحد شد

مشاهده در منبع اصلی