اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

عبدالله عبدالله خواستار تحریم بین المللی گروه طالبان از سازمان ملل متحد شد

مشاهده در منبع اصلی