اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

پول برای حکمتیار هست و برای پولیس نیست

گزارش های متعدد و از زمین تا آسمان متفاوتی از نحوه ی خرج کرد و بودجه ی دولتی شامل خزانه ی ملی، مالیات ها، گمرکات و دیگر درآمدهای جاری ارگ به گوش می رسد که در صحت و سقم آن هیچ شکی نیست ولی از حل تضاد و چگونگی تطابق و همزمانی آن عاجز مانده ایم.

بعنوان مثال از یک سو خبرها حاکی از آن است که حکومت ماهانه بودجه هنگفتی را در اختیار گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی قرار می‌دهد. اسنادی مبنی بر اینکه نزدیک به 22 میلیون افغانی فقط صرف مصارف دو ماه حزب اسلامی شده که زیر نام حقوق و امتیازات: 3760000 افغانی ، اجناس و خدمات 5148500 افغانی، غذا 5000000 افغانی و ترمیمات و حفظ و مراقبت 8000000 افغانی از بودجه عادی دفتر شورای امنیت ملی به حزب حکمتیار پرداخت گردیده است.

ماجرا فقط به اینجا ختم نمی شود و متعاقب آن درمی یابیم که متاسفانه حکومت برای تامین امنیت حکمتیار جدا از سربازان عادی، 90 افسر را تعیین کرده است که 5.5 میلیون افغانی از کد 91 ریاست جمهوری برای آنان در دو ماه پرداخت شده است.

از این منظر و با توجه به این اخبار نگران کننده و نه چندان خوشایند، چنین می نماید که ارگ همه ی جوانب را سنجیده و فعلا چیزی عاجل تر و ضرور تر از رسیدگی به سر و وضع و شکم و امور پیش پا افتاده ی حزب اسلامی ندارد و از حساب بی کتاب خزانه حاتم بخشی می کند.

اما آن روی سکه، چیز دیگری است! سربازان پولیس ملی در ولایت غور از دو ماه به اینسو هیچ نوع مواد خوراکی از آدرس حکومت دریافت نکرده اند. شماری از این سربازان می گویند برای اینکه زنده بمانند و بتوانند تامین امنیت کنند، مجبورند تا همه روزه از باشندگان محل، نان "گدایی" کنند.

این سربازان ادعا می کنند که بدون دریافت آب و غذا از حکومت این کشور در مقابل هراس افگنان ایستاده و تامین امنیت می کنند. همچنین، شماری از سربازان پولیس در ولایت کوهستانی غور در غرب کشور می گویند بیشتر از دو ماه می شود که با دسترخوان خالی و شکم های تقریباً خالی با مخالفان مسلح دولت می جنگند.

این بی عدالتی و تبعیض و بی مسوولیتی و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت و دلسردی سربازان پولیس و اردوی ملی، عواقب بسیار و پیامدهای ناگواری دارد که توضیح واضحات است و می توان به فرار سربازان از محل وظیفه و پیوستن به حزب اسلامی یا طالبان، تنزل جایگاه پولیس و اردوی ملی نزد مردم ملکی، توسل به فساد و خیانت و مزدوری بیگانه توسط سربازان گرسنه و در مقابل، پروار شدن طرف های تروریستی و دارو دسته ی حکمتیار و نیل به اهداف شان اشاره کرد.

براستی چگونه می شود که پول برای پولیس نیست اما برای دار و دسته ی حزب اسلامی هست؟! اگر اوضاع نامطلوب کنونی چنین به پیش برود گلًه ی گلبدین هرروز پروارتر و پولیس هرروز زار و نزار تر خواهد شد و با پای خود به چاه آشوب و ناامنی می رویم و از آن مهمتر، بدگمانی و تردید جامعه جهانی نسبت به ادامه ی روند کمک های مالی را به جان می خریم…

کد (8)

مشاهده در منبع اصلی