اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

نمایش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی وزارت معادن در نمایشگاه پولی تخنیک

نمایشگاه سه روزه تخنیکی وصنعتی به هدف زمینه سازی ونمایش خدمات فنی ومشورتی، مطالعات امکان سنجی بررسی های انجنیری، کنترول وکیفیت خدمات آزمایشگاهی  بررسی توانایی های تخصصی به بازدیدکننده گان، درجمنازیوم پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید.
در این نمایشگاه به تعداد صدها شرکت دولتی و خصوصی  به شمول وزارت معادن وپترولیم در 96 غرفه محصولات علمی، تخنیکی و صنعتی خود را به نمایش گذاشتند.
دراین نمایشگاه به تعداد 12 نوع سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی، منرال های صنعتی، مواد ساختمانی وذغال سنگ، نقشه های جیولوجیکی،  سروی هوایی، مناطق طلا دار افغانستان، کتاب ها، پروشور،کلیب ها، ویدیوها وسی دی های  معلومات جیولوجیکی به نمایش وبه دسترس تماشاکنندگان قرار داده شد.
در روز سوم نمایشگاه از جانب روئسای اطلاعات وارتباط عامه، منابع بشری و نماینده سروی جیالوجی وزارت معادن وپترولیم به پرسش های محصلان پوهنتون پولی تکنیک در رابطه به امور معدنکاری پاسخ ارایه گردید.

مشاهده در منبع اصلی