اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

فی انس طلا 1272 دالر عرضه میگردد

کابل 8 عقرب   باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1272 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز  8 عقرب   به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2800افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2800افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2300 افغانی، عربی 790 مبلغ 2250 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2250، ایرانی 705 مبلغ 1950افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1850افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  ختم/نالان

مشاهده در منبع اصلی