اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

جهان روز آرامش را نخواهد دید تا …

آمریکا بعنوان یکی از حامیان و ایجاد کنندگان گروه های هراس افگن جهانی، بعنوان یکی از بزرگترین تولید کننده و فروشنده سلاح، یکی از عاملین جدی بحران‌ها و منازعات جاری جهانی است.

اگر جلوی این کشور گرفته نشود، این کشور بخاطر توقف نشدن صنعت تولید و فروش سلاح های متنوع اش، هیچگاهی نخواهد گذاشت جهان و بخصوص کشور های جهان سوم روی آرامش را ببیند.

استراتژیست های آمریکا به دو دلیل کشورهای جهان سوم، را برای قربانی کردن انتخاب کردند، یک موجودیت فقر کشنده که مردمان این کشور ها زیر خط فقر زندگی می کنند و دو: بیش از حد مذهبی بودن مردمان این کشور ها است، پس تا کارخانه های سلاح سازی آمریکا باشد، افراد دست نشانده در بعضی کشور ها باشد، پول های هنگفت کشور های عرب از درک نفت باشد، هیچگاهی، جهان روی صلح و آرامش را نخواهند دید.

علی مراد

مشاهده در منبع اصلی