اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

داکتران کندز دست به اعتصاب کاری زدند

کندز 8 عقرب باختر
ده‌ها داکتر موظف در شفاخانه حوزوی و شفاخانه های خصوصی در شهر کندز دیروز دست به اعتصاب کاری زدند.
به گزارش آژانس باختر، این داکتران در محوطۀ شفاخانه حوزوی آن ‌ولایت گردهم آمدند و در مورد نا امنی و عدم حفاظت از کارمندان صحی، موارد اختطاف به خصوص اختطاف پسر یک داکتر که چند روز قبل از سوی ربایندگان اختطاف شده است ، اعتراض کردند.
داکتر عبداللطیف "شریفی" ترینر متخصص شفاخانه حوزوی کندز به رسانه‌ها گفت که قبل از این نیز کودکان داکتران اختطاف شده بودند و اما مسوولان امنیتی در مورد رهایی آنان چندان کار نکردند و داکتران کودکان شان را در بدل پول رها کرده اند.
وی افزود که هفته گذشته پسر داکتر عبدالستار "غفور" را ربایندگان از مسیر راه مکتب در مرکز شهر ربودند، ولی تا حال هیچ‌گونه معلوماتی از کودک ربوده شده در دسترس نیست.
هم‌چنان شمار خانواده های دیگری از داکتران نیز از نحوۀ نبود امنیت و تهدیدات موجود شاکی بودند و خواهان امنیت از دولت شدند و علاوه کردند که از همین اکنون هم در شفاخانه ها و کلینیک های شخصی اعتصاب کار آنان نافذ است و تا زمانیکه سرنخ از کودک ربوده شده مشخص نشود، حاضر نیستند که به کار خود ادامه دهند.
امرالدین "ولی" رییس شورای ولایتی کندز نیز اعتراض داکتران بر حق خواند و گفت که داکتران حق به جانب اند و باید به خواسته های شان دولت توجه کند.
داکتر محمد نعیم "منگل" رییس شفاخانه حوزوی ولایت کندز نیز از خواسته های داکتران معترض دفاع کرد و از مسوولان امنیتی خواست تا در رهایی این کودک و هم‌چنان در تامین امنیت داکتران و خانواده های شان تلاش های جدی نمایند، اما خاطر نشان کرد که اعتصاب کاری داکتران مربوط به کلینیک های شخصی می باشد و شفاخانه ولایتی همچنان در خدمت مریضان قرار خواهد داشت.
در این حال مریضانی که از کلینیک های شخصی به شفاخانه حوزوی آمده بودند، از نبود خدمات در جریان این ‌روز شاکی بودند.
شاه محمد که مریض خود را برای تداوی از قریه چوغه ولسوالی خان‌آباد در شفاخانه آورده است، گفت که تراکم مریضان بالای یک شفاخانه بیش از حد می باشد، اگر کلینیک‌ها و شفاخانه های خصوصی در شهر مسدود گردد، بدون شک که با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.
در همین حال جنرال عبدالحمید "حمیدی" قومندان امنیه ولایت کندز اعترض داکتران را یک حرکت مدنی و حق آن‌ها دانست و افزود که تمامی نهاد های کشفی و استخباراتی در تلاش اند تا کودک اختطاف شده را رها نمایند.
وی افزود که تا حدی در این‌ مورد کارهایی صورت گرفته است که ممکن در نزدیکی ها این کودک را دریابند. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی