اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

عبدالله خواستار وضع تحریم‌های سازمان ملل بر رهبر و سران طالبان شد

رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل خواسته که نام ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر و سران طالبان را شامل فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد کند.

مشاهده در منبع اصلی