اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

عبدالله خواستار وضع تحریم‌های سازمان ملل بر رهبر و سران طالبان شد

رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل خواسته که نام ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر و سران طالبان را شامل فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد کند.

مشاهده در منبع اصلی