اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

دادستانی به برکنار شده های انتخابات رسیدگی کند

سکوت مرگبار حکومت از جمله وزارت داخله و نهاد های عدلی و قضایی در بازداشت و به محاکمه کشانیدن پنج کارمند برکنار شدهٔ کمیسیون شکایات انتخاباتی نشان می دهد که، حکومت افغانستان قطعا تعهدی برای ایجاد اصلاحات ندارد.

اخیراً دادستان کل افغانستان در یکی از کنفرانس های ملی در کابل گفته بود که، براساس قانون جدید انتخابات، هر نوع تخلف انتخاباتی جرم شناخته شده و پس از این با افراد متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت؛ اما هنوز آقای حمیدی در راستای تطبیق قانون بر پنج کارمند کمیسیون یاد شده که متهم به جعل و تزویر اسناد، سرکشی از حکم رییس جمهور، فساد مالی و اداری، تعلل و پای گریزی از وظیفه اند، سکوت اختیار کرده است.

امدواریم که حکومت افغانستان برای اعاده اعتماد از بین رفتهٔ مردم، بگونه فوری در کنار قانون قرار بگیرد و ضمن حمایت از تلاش های کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر ایجاد اصلاحات، متهمان را مورد پیگرد قرار دهد.

فخرالدین قاریزاده

مشاهده در منبع اصلی