اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

گدایان بی شرم و مبذرین بی‌حیا

افغانستان؛ کشوری که از بدو تأسیس تا امروز از توان تأمین بودجه عادی و انکشافی خود عاجز است؛
موجودی حساب کد مخصوص رییس جمهوری اش از خیرات کشور های کافر و لائیک و منافق و مسلمان تأمین می گردد؛
معاشات و هزینه جنگ نیروی نظامی و امنیتی آن از کمک های آمریکا و جهان غرب فراهم می شود؛
بیش از پنجاه درصد جمعیت اش زیر خط فقر زندگی می نمایند؛
چطور این حکومت به خود اجازه می دهد که ماهانه بیش از نیم میلیون دالر به آقای حکمتیار و حامد کرزی مصرف و معاش و امتیاز بپردازد؟
حالا فرض کنیم؛
در دیزی باز است، حیاء گربه کجا رفته؟
آیا حکمتیار و حامدکرزی از خدا و مردم خجالت نمی کشند؟
از وجدان خود شرم نمی دارند؟
تازه ما نمی دانیم که آیا این حکومت به دیگر رهبران به اصطلاح سیاسی و جهادی ماهانه چند پرداخت می کند؟
آیا حضرت صبغت الله مجددی و گیلانی و غیره هم در همین سطح پول دریافت می نمایند؟
این تاراج سرمایه ملی و خیانت به شهروندانی می باشد که هفته یک بار نمی توانند غذای گرم برای فرزندان خود مهیا نمایند.
آیا حکومت شهامت این را دارد که بودجه امتیاز های تمام عناصر به اصطلاح رهبران سیاسی و جهادی را از عصر بن تا امروز اعلام نماید؟

عبدالحی خراسانی

مشاهده در منبع اصلی