اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

عبدالله خواهان وضع محدودیت بر هیبت الله و دیگر رهبران طالبان از سوی سازمان ملل

عبدالله عبدالله از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا ملا هیبت‌الله آخندزاده و دیگر رهبران طالبان را شامل فهرست سیاه این سازمان کند.
رییس اجرایی روز گذشته در جریان دیدار با غیرت عمروف، رییس کمیتۀ تعزیرات سازمان ملل متحد این اظهارات را مطرح کرده‌است.
آقای عبدالله گفته‌است که گروه طالبان قاتلان مردم بی‌گناه و ملکی افغانستان و مسؤول تباهی این وطن هستند.
رییس اجرایی گفته‌است که نام ملا هیبت‌الله آخندزاده و دیگر رهبران این گروه تروریستی در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد گنجانیده شوند.
عبدالله یادآوری کرده که باید امور و میکانیزم شورای امنیت هم قوی شود تا فعالیت‌ها، محدودۀ آزادی و منابع مالی تروریستان بسته شود.
در همین حال رییس کمیتۀ تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته‌است که به جلوگیری از تهدیدات امنیتی و تامین صلح در افغانستان با حکومت وحدت ملی متعهد هستند.
او گفته‌است که در بخش مبارزه علیه گروه‌های تروریستی و خاصتا طالبان، هم‌کار حکومت افغانستان هستند و پیش‌نهادهای حکومت را در اولویت خواهند گرفت.
این در حالی‌ست که چندی پیش در سفر شماری از اعضای این کمیته به کابل، رییس جمهور افغانستان نیز خواهان گنجانیدن رهبران طالبان در فهرست تعزیرات شورای امنیت شده بود.
رییس جمهور گفت که ملا هیبت‌الله باید در این فهرست گنجانیده شود اما ظاهرا تا به حال به هر دلیلی هیچ اقدامی از سوی شورای امنیت در این زمینه صورت نگرفته‌است.

مشاهده در منبع اصلی