اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

مشرانو جرگه: از نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند جلوگیری شود

مشرانو جرگه افغانستان از حکومت این‌کشور خواسته است از هر راه ممکن برای جلوگیری از نصب سیسم خاردار توسط پاکستان در امتداد خط دیورند تلاش کند.
فضل عادی مسلمیار رئیس این جرگه دیروز گفت، این اقدام پاکستان برای افغانستان قابل پذیرش نیست و جلو آن باید گرفته شود.
پاکستان نصب سیم خاردار به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر را در امتداد سرحد با افغانستان آغاز کرده و ادعا دارد که هدف آن تأمین امنیت سرحدات است.

مشاهده در منبع اصلی