اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

واکنش ارگ پس از بررسی گزارش میک دربارۀ وضعیت معارف افغانستان

ارگ ریاست جمهوری افغانستان در نشست شورای عالی قوای بشری، گزارش نشر شدۀ میک یا کمیتۀ پژوهشی نظارت و ارزیابی در رابطه به معارف کشور را بررسی کرده و از خود واکنش نشان‌ داده‌است.
به تازه‌گی کمیتۀ نظارت و ارزیابی در رابطه به معارف افغانستان، گزارشی را به نشر رساند که نشان می‌دهد، فساد گسترده در این نظام وجود دارد و مانع استخدام آموزگاران بر اساس شایسته‌سالاری شده‌است.
در گزارش این نهاد هم‌چنان آمده‌ بود که این نهاد، ۳۶ مورد مختلف فساد اداری را در نظام معارف کشور ارزیابی کرده و فساد مانع استخدام ۷۵ درصد فارغ شده‌گان دارالمعلمین‌های کشور شده و جذب آموزگاران بیش‌تر براساس خویش‌خوری، فشارهای بیرونی و پرداخت رشوه صورت گرفته‌است.
اما با این حال، ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید، این گزارش روز گذشته در مقر این کاخ با حضوری شماری از مسؤولان وزارت معارف، وزارت‌خانه و مقام‌های ارگ، مورد بررسی قرار گرفته‌است.
رییس جمهور کشور در این رابطه گفته‌است این گزارش باید در جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ارایه و روی آن به گونۀ مفصل صحبت گردد.
رییس جمهور تاکید کرده که گزارش کمیتۀ نظارت و ارزیابی یا میک یک فرصت است تا ما اقدام همه‌جانبه و سرتاسری را دربارۀ وضعیت معارف انجام دهیم و راه‌حل‌های مناسب برای مشکل‌ها، جستجو کنیم.
رییس جمهور کشورگفت که در این مقطع زمانی مهم این است که باید چارچوبی حقوقی وزارت معارف مشخص شود و در جایی که قانون پاسخ‌گو نیست، باید روی تعدیل آن فکر شود.
در عین حال آقای غنی به کمیسیون اصلاحات اداری دستور داده تا هرچه زودتر ۹ هزار بست برای معلمین که قرارست استخدام شوند، اعلام نماید.
از سوی هم، رییس اجرایی کشور علاوه کرد که گزارش نهاد میک به یک بحث همه‌جانبه نیاز دارد و علاوه کرده که باید در این خصوص، اقدام‌‌های زودتر گرفته شود.
آقای عبدالله گفته‌است که در قسمت راه‌حل این موضوع، باید با شهروندان کشور و فعالان مدنی نیز صحبت گردد.

مشاهده در منبع اصلی