اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 14 سنبله , 1397

نیروهای پولیس کندز و غور نان ندارند

مشاهده در منبع اصلی