اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

نیروهای پولیس کندز و غور نان ندارند

مشاهده در منبع اصلی