اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

نیروهای پولیس کندز و غور نان ندارند

مشاهده در منبع اصلی