اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

نیروهای پولیس کندز و غور نان ندارند

مشاهده در منبع اصلی