اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 19 سنبله , 1397

وزیر شهرسازی: به ۱٫۵ میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است

مشاهده در منبع اصلی