اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

وزیر شهرسازی: به ۱٫۵ میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است

مشاهده در منبع اصلی