اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

بندر چابهار، دروازه توسعه تجارت منطقه ای

مقامات حکومت افغانستان و هند اعلام کرده اند که محموله ای از کمک های هند به افغانستان برای اولین بار از طریق بندر چابهار ایران انتقال خواهد یافت. وزارای خارجه هر دو کشور آغاز انتقال کمک های هند به افغانستان را از طریق بندر چابهار اعلام کردند…

مشاهده در منبع اصلی