اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

تمویل‌کنندگان مالی افغانستان نیز در فساد سهم داشته‌اند

اطلاعات روز: کمیته‌ی مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) می‌گوید، تمویل‌کنندگان مالی افغانستان نیز در زمینه‌سازی فساد در کشور سهم داشته‌اند.
کمیته‌ی مستقل نظارت و ارزیابی(MEC) در نشست خبری‌یی که به روز یک‌شنبه (۷ عقرب) برگزار کرده بود گفت که نتایج ارزیابی‌یی که اخیرا این نهاد انجام داده است، نشان می‌دهد که تمویل‌کنندگان مالی افغانستان نیز در فساد مالی در این کشور سهم داشته‌اند.
داکتر مارک پیمان، کمیشنر ارشد کمیته‌ی مستقل نظارت و ارزیابی گفت این تحقیق روی برنامه‌ی رشد زراعت و انکشاف روستا‌های وزارت زراعت و انکشاف دهات صورت گرفته است.
بر بنیاد این ارزیابی بیشتر از نصف بودجه‌ی این پروژه به‌هدر رفته است.
آقای پیمان گفت که نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که نزدیک به ۶۰درصد بودجه‌‌ی پروژه‌ی رشد زراعت و انکشاف روستا‌ها صرف برنامه‌های تخنیکی و ظرفیت‌سازی شده است و کمتر از ۴۰ درصد آن به مقصد اصلی به‌مصرف رسیده است.
آقای پیمان دلیل این امر را نبود یک مکانیزم موثر نظارتی در این پروژه می‌خواند.
برنامه‌ی رشد زراعت و انکشاف دهات (CARD-F) با بودجه‌ی مجموعی ۱۳۵ ملیون دالر در سال ۲۰۰۹ به‌منظور رشد زراعت و انکشاف روستا‌های افغانستان از سوی وزارت زراعت و انکشاف دهات راه‌اندازی شد که هزینه‌ی آن از سوی کشور بریتانیا و دانمارک پرداخت شد.
به‌باور مسئولان نهاد (MEC) تمویل‌کنندگان مالی با موظف کردن یک نهاد خارجی غیررسمی در افغانستان به‌منظور تطبیق و نظارت از این برنامه زمینه‌ی فساد در این کشور را فراهم کرده است.
داکتر مارک پیمان از کشور‌های تمویل‌کننده خواست که مکانیزم‌های پیچیده را در تطبیق پروژه‌ها کنار بگذارند.
آقای پیمان گفت که کشور‌های تمویل‌کننده باید روند نظارت از تطبیق پروژه‌ها را آسان‌تر و با ناظران همکاری کنند.
حکومت افغانستان همواره از کشور‌های تمویل‌کننده خواسته است که کمک‌های‌شان را در اختیار حکومت قرار دهند تا خود آن‌ها نظر به نیازمندی و موثریت بیشتر، کمک‌ها را به‌مصرف برساند.

مشاهده در منبع اصلی