اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

درب پوهنتون های پاکستان بروی افغان ها گشوده شد!

طبق آخرین اخبار پاکستان قصد دارد 3000 محصل افغان دیگر را بورسیه کند!

مشاهده در منبع اصلی