اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 29 دلو , 1396

نور: وضعیت کشور در شرایط بدتر از زمان طالبان قرار دارد

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی