اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

هند صادرات از طریق ایران به افغانستان را آغاز کرد

هند یکشنبه نخستین محموله گندم را از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان فرستاد و با این کار مسیر تجارتی بدیلی را برای پاکستان، رقیب طولانی خود، باز کرد.
انتقال این محموله گندم، که هدیه یی برای افغانستان است، از بندر غربی کندلای هند ارسال شد. این محموله پس از رسیدن به چابهار، با موترهای لاری از بندر ایران به افغانستان انتقال خواهد شد.
مسیر جدید تجارتی بعد از دهلیز باربری هوایی است که بین هند و افغانستان در ماه جون سال گذشته برای تامین دسترسی بیشتر کالا های تجارتی افغانستان به بازار هند معرفی شد.
در حال حاضر، پاکستان به هند اجازه نمی دهد تا کالا های تجارتی خود را از طریق آن کشور به افغانستان برساند.

مشاهده در منبع اصلی