اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

پلی برای ایجاد سهولت به ده هزار خانواده در بدخشان ساخته می شود

فیض آباد باختر 7 عقرب
کار ساختمان پل گذر حاجی انور شاه در شهر فیض آباد بدخشان امروز آغاز شد
احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان به خبر نگار آژانس باختر گفت این پل بالای دره سیل رو در ساحه ناحیه دوم شهر فیض آباد از بودجه وزارت احیا وانکشاف دهات  مدت چهارماه آینده  به شکل معیاری  اعمار می گردد
این پل  به درازای نه متر و پهنای شش متر ساخته  میشود که با اکمال این پل مشکلات ده هزار خانواده در ناحیه دوم شهر فیض آباد مرفوع خواهد شد. برمک بامی

مشاهده در منبع اصلی