اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

جلسه کمیسیون برگزاری جشنواره هنردایرشد

کابل باختر7 عقرب
جلسه کمیسیون برگزاری جشنواره هنر امروز دروزارت اطلاعات و فرهنگ برگزارشد .
به گزارش خبرنگارآژانس : دراین جلسه دررابطه به برگزاری هرچه بهترجشنواره هنر، راه اندازی نمایشگاه ها و برنامه های هنری وفرهنگی ، بحث صورت گرفت .
تیمورشاه حکیمیار عضوکمیسیون برگزاری جشنواره هنر خاطرنشان ساخت که ازده سال به این سو درشانزدهم ماه میزان جشنواره هنردرکشور برگزار میشود ولی امسال نظربه مشکلات تاکنون این جشنواره برگزارنشده است .
وی گفت که دراین جلسه به خاطربرگزاری هرچه شایسته ترجشنواره هنر که درآینده نزدیک برگزار خواهد شد ، تلاش صورت میگیرد.
وی از اعضای کمیسیون تقاضا کرد که بیشتر سعی کنند تا زمینه را برای برگزاری هرچه بهترجشنواره هنر مساعد سازند . نیلوفردانش

مشاهده در منبع اصلی