اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

دبی میزبان نشست سیاسیون افغانستان با طالبان

مشاهده در منبع اصلی