اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

دبی میزبان نشست سیاسیون افغانستان با طالبان

مشاهده در منبع اصلی