اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 31 اسد , 1397

دبی میزبان نشست سیاسیون افغانستان با طالبان

مشاهده در منبع اصلی