اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 30 دلو , 1396

دبی میزبان نشست سیاسیون افغانستان با طالبان

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی