اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 جوزا , 1397

کمیسیون نامگذاری جاده ها، روی طرح مقررۀ آن کمیسیون بحث کرد

کابل باختر6 عقرب
به ریاست پوهنیارسیده مژگان مصطفوی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، امروز جلسه کمیسیون نامگذاری جاده ها، برگزارشد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: درآغازاین جلسه دلاورنذیرزوی مشاورامورتقنین و پالیسی وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به طرح مقررۀ نامگذاری جاده ها و چهارراهی ها معلومات داده و در آن زمینه اعضای کمیسیون نظریات و پیشنهاد های  شان را ارائه کردند.
همینگونه دراین جلسه روی چهارمورد نامگذاری جاده ها نیزبحث صورت گرفته و ازسوی اعضای کمیسیون فیصله های لازم صورت گرفت .
همچنان سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطرتسریع روند کار کمیسیون ازاعضای کمیسیون خواست که تلاش بیشترکرده و به صورت منظم درجلسات اشتراک کنند. احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی