اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

خپلواک: پاکستان تعهداتش با حکومت وحدت ملی را عملی نکرده است

مشاهده در منبع اصلی