اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 قوس , 1396

خپلواک: پاکستان تعهداتش با حکومت وحدت ملی را عملی نکرده است

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی