اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 جوزا , 1397

بررسی چالشهای فرا راه نیروهای پولیس ملی در مرکز و ولایات کشور

نشست امنیتی جهت رسیدگی به چالشهای نیروهای پولیس امروز در وزارت امورداخله تدویر گردید. این نشست به اشتراک معینان و روسای وزارت امور اخله، که…

مشاهده در منبع اصلی