اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

بازداشت مردج عل کار در ننگرهار

شهرجلال آباد 7 عقرب باختر
مردی به اتهام جعل کاری درولایت ننگرهار بازداشت شد.
پولیس می گوید که این مرد دربدل دریافت پول از شهروندان ، نمبرپلیت موتر، پاسپورت ، جواز رانندگی و جواز سیر و شناسنامه جعلی می ساخته است.
حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی پولیس ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که نصیر احمد بامداد امروز ازشهرجلال آباد بازداشت شد.
اوگفت که ازنزد وی ده ها نمبرپلیت ، جواز سیر و جواز رانندگی ، پاسپورت و شناسنامه جعلی به دست آمده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی