اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 قوس , 1396

مساعدت نقدی با 114 خانواده بیجاشده در ولایت زابل

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت زابل به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC) برای 114 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی…

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی