اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

سه پروژه عام المنفعه در ولايت پروان افتتاح شد

وزير مبارزه عليه مواد مخدر سه پروژه را به اشتراك والي، نماينده گان شورا و ساير مسوولين ولايت پروان در اين ولايت افتتاح نمود.

مشاهده در منبع اصلی