اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 جوزا , 1397

مزد زحمات دسیسه گران بیشتر از این حرف ها است

‏یعنی مصارف آقای عفو شده پس از هفده سال دسیسه و توطیه در برابر ملت افغانستان معادل ساختن بیست باب مکتب در یک سال است. این تنها بخش علنی و فریبنده ی کار است و کشور ما دارای هیچ نهاد مستقل و یا کمی مستقل تفتیش نیست که معلوم کند که از کدام فصل و باب دیگر چه مقدار پاداش برای قتل عام و دسیسه گری پرداخت می شود. در این معامله کی باید شرم کند؟ حکومت، عفو شده یا ملت؟
اما آنچه هویداست این است که نقاب های دروغین و ریا در برابر چشمان ملت فرو می ریزند و آنهایی که چهل سال فریاد از عدالت عمری زدند و چه موجی از جوانان و نوجوانان را زیر نام آرمان و دین به قتل گاه بردند و حالا پاداش خودشان همین چند میلیون از کیسه فقیرترین ملت دنیا در ماه است.
خدایا هیچ شک ندارم که عزت و ذلت بدست توست. شاهد چه صحنه های ننگین دیگر خواهیم بود.

امرالله صالح

مشاهده در منبع اصلی