اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

انفجار در پایگاه نیروهای امریکایی در شرق افغانستان

مشاهده در منبع اصلی