اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 15 قوس , 1397

انفجار در پایگاه نیروهای امریکایی در شرق افغانستان

مشاهده در منبع اصلی