اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 19 سنبله , 1397

انفجار در پایگاه نیروهای امریکایی در شرق افغانستان

مشاهده در منبع اصلی