اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

سمپوزیم توانمند سازی زنان در هوتل قصر پاریس کندهار دایر گردید

دومین و سومین روز سمپوزیم توانمند سازی زنان ولایات (کندهار، زابل، هلمند و ارزگان) با حضور محترم سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور…

مشاهده در منبع اصلی