اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

تمامی مکاتب درولسوالی دشت ارچی کندزفعال میباشد

کندز/ باختر/ 7 / عقرب
با وجود تداوم نا امنی ها درولسوالی دشت ارچی درکنار ادارات دولتی تمام مکاتب نیز دراین ولسوالی فعال میباشد.
نصرالدین سعدی ولسوال دشت ارچی کندز به خبرنگارمحلی آژانس باختر گفت ، باوجود نا امن بودن این ولسوالی خدمات دولتی به گونه مناسب به مردم عرضه میگردد.
دراین ولسوالی درچهارده لیسه ، دوازده مکتب متوسطه ، چهار مدرسه دینی آن ولسوالی" بیست و هفت هزار و پنجصد " شاگرد دختر و پسر مصروف درس و تعلیم میباشد.
ولسوال گفت ، با آنکه علاقمندی به درس و تعلیم دراین ولسوالی بیشتر است و نیز فضا برای بازسازی نیز مناسب است ، اما ده مکتب دراین ولسوالی فاقد ساختمان میباشد.
ختم/ شعیب

مشاهده در منبع اصلی