اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

درگیری طالبان با داعشیان درخوگیانی صدها خانواده را بیجا کرده است

جلال آباد / باختر/ 7 / عقرب
ازاثر زد وخورد میان داعشیان و طالبان مسلح درچند قریه ولسوالی خوگیانی  صدها خانواده از منازل شان بیجا شده اند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به خبرنگار آژانس باختر گفت  که بیش از دو هزار نفر از خانه های خود بی جا شده اند .
وی گفت که ادارات کمک رسانی برای آنان مواد خوراکی والبسه کمک نمودند.
خوگیانی گفت که درجریان ماه های اخیررهبری داعش درشرق افغانستان از بین رفته اند. ختم/ خالقیار

مشاهده در منبع اصلی