اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 19 سنبله , 1397

نرفتن تیم «ارزیابی مراکز رأی‌دهی» به 32 ولسوالی کشور

مشاهده در منبع اصلی