اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

نرفتن تیم «ارزیابی مراکز رأی‌دهی» به 32 ولسوالی کشور

مشاهده در منبع اصلی