اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

نرفتن تیم «ارزیابی مراکز رأی‌دهی» به 32 ولسوالی کشور

مشاهده در منبع اصلی