اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

نرفتن تیم «ارزیابی مراکز رأی‌دهی» به 32 ولسوالی کشور

مشاهده در منبع اصلی