اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

بیش از یکهزارو چهار صد کیلوگرام موادمخدر در غور ضبط شد

غور 7 عقرب  باختر
پولیس غو ر  بیش از  یکهزار و چهارصد کیلو گرام مواد  مخدر را دیروز  در ان ولایت ضبط کرد.
غلام ناصر خاضع والی غور  درجمع رسانه های دولتی گفت : پولیس ملی غو ر  در یک عملیات خاص مقدار یکهزارو چهار صد وپنجاه و هشت کیلو گرام مواد مخدر نوع چرس و تر یاک  رااز ولسوالی شهرک  ضبط  کرد .
والی گفت : در پیو ند به این قضیه پنج  مظنون نیز از سوی  پولیس  باز داشت شده اند .
والی گفت که  پولیس  غور توانسته است  که یکی از راه های مهم قاچاقبران را در ولسوالی شهرک مسدود نماید .  شکریه

مشاهده در منبع اصلی