اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

لغو ادارات موازی المپیک از سوی رئیس جمهور

کابل باختر 7 عقرب
به تازه‌ گی محمد اشرف غنی، ریس جمهوری کشور حکمی را مبنی بر لغو اداره‌های موازی المپیک کشور صادر کرده است.
منور شاه، مسئول نشرات المپیک کشور به آژانس باختر گفت هر چند این ادارات در سابق هم بگونه غیر رسمی بود ولی از طرف دولت حمایت میشد اما اکنون نظر به حکم رئیس جمهور ادارات موازی این کمیته بگفته رسمی لغو گردید.
وی گفت که در این حکم رییس جمهور همچنان از کمیتۀ ملی المپیک افغانستان خواسته است که با تشکیل کمیته‌ برای برگزار انتخابات برابر با اصول و قوانین فدراسیون آسیایی آماده‌ گی‌ها را روی دست گیرد.
در حکم سه‌ ماده‌ یی که به دسترس رسانه‌ها قرار گرفته است آمده، کمیتۀ ملی المپیک باید در کنار برابری زمینۀ برگزاری انتخابات برای تدوین اساس‌نامه، مقررات داخلی و لغو اداره‌های موازی المپیک نیز تأکید شده است.
گفتنیست که از 2 سال به این‌سو کمیتۀ ملی المپیک افغانستان از سوی دو رئیس  اداره می‌شد.
اما به تازه‌ گی محمدظاهر اغبر، بر بنیاد حکم رییس جمهور غنی با حفظ حقوق نظامی‌اش به عنوان سرکنسل افغانستان در شهر مونیخ آلمان مقرر شده است. فرشته ذهاب

مشاهده در منبع اصلی